Main menu

Postavljanje unutrašnjih profila

Profili i elementi se na podlogu lijepe montažnim akrilnim ljepilima, a sastavi između profila (elemenata) kao i između njih i podloge se dodatno obrađuju akrilnom masom. Završna obrada i bojenje mogući su samo vodorazredivim premazima.

Nakon obrade sastava profila, završna obrada profila vrši se premazivanje vodorazredivim bojama u željenoj nijansi.

Newsletter