Main menu

Unutrašnji profili

 

Unutrašnji profili i elementi izrađeni su od ekstrudiranog polistirena koga odlikuje visoka otpornost na stišljivost i pritisno naprezanje.

 Zbog toga su naši proizvodi izrađeni od ovog
materijala pogodni za sve unutrašnje radove u uređenju interijera, pa čak i na onim mjestima gdje postoji mogućnost manjih mehaničkih oštećenja. Materijal od kojih se izrađuju unutrašnji profili urađen je bez bilo kakvih štetnih tvari i gasova, a sve u cilju bolje zaštite životne sredine. Profili i elementi se na podlogu lijepe montažnim akrilnim ljepilima, a sastavi između profila (elemenata) kao i između njih i podloge se dodatno obrađuju akrilnom masom. Profili i elementi se proizvode samo u bijeloj boji. Dužina profila je 200 cm. Završna obrada i bojenje mogući su samo vodorazredivim premazima.

Newsletter