Kontakt informacije

KRAS d.o.o. Laktaši

pon - sub 7-15h icon_widget_image Ljevčanska 43, 78250 Laktaši, Republika Srpska, BiH icon_widget_image + (387) 51 532 064 + (387) 51 530 164 icon_widget_image info@kras.ba
Image Alt

POLITIKA KVALITETA LABORATORIJE

Laboratorija Kras d.o.o. Laktaši, kroz svojudjelatnost realizuje:

– Ispitivanje sigurnosnih ventila i ventila za TNG
– Periodična provjera i ispitivanje bešavnih čeličnih plinskih boca
– Periodična kontrola prenosnih TNG boca
– Ultrazvučno mjerenje debljine stijenke
– Analiza medicinskog kiseonika i industrijskih gasova i smješa

Politika kvalitete laboratorije KRAS doo je neprestano održavanje i poboljšavanje efektivnosti primijenjenog sistema upravljanja u svrhu održavanja i stalnog poboljšavanja kvaliteta usluga za kupce, te stalnog povećanja tehničkog i stručnog nivoa a u skladu sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

 

Politika kvaliteta se ostvaruje :
– kontinuiranim ispunjavanjem zahtjeva standarda, zakonskih odredbi i zahtjeva klijenata;
– sticanjem povjerenja klijenata da će se očekivani kvalitet postići i održavati;
– angažovanjem kompetentnog osoblja ,stalnom obukom i praćenjem stručne osposobljenosti;
– izvođenjem svih ispitivanja u skladu sa potvrđenim standardnim i dokumentovanim metodama i učešćem u eksternim kontrolama kvaliteta ispitivanja;
– postizanjem propisane tačnosti rezultata ispitivanja prema standardima;
– nepristrasnošću ispitivanja, tj. osiguranjem zašite povjerljivih informacija i vlasničkih prava korisnika usluga kao i sprečavanje aktivnosti koje bi dovele do slabljenja povjerenja u kompetentnost i nepristrasnost laboratorije KRAS doo;
– provođenje dobre profesionalne prakse i kvaliteta ispitivanja.

 

Ciljevi sistema upravljanja kvalitetom laboratorije su određeni:
– postizanjem statusa akreditovane laboratorije;
– poštovanjem principa visoke profesionalnosti,povjerenjem i ugledom;
– politikom kvaliteta laboratorije i stalnim usavšavanjem laboratorijskih metoda ispitivanja.kroz davanje objektivnih,sledljivih i ponovljivih rezultata ispitivanja , provjerom kompetentnosti učešćem u PT/ILC šemama,redovnim provjerama sistema upravljanja, te sprovođenjem korektivnih mjera.

 

Svaki zaposlenik laboratorije izjavom potvrđuje da je svjestan svoje važnosti i značaja u postizanju ciljeva sistema upravljanja, da je u granicama svojih odgovornosti i ovlaštenja upoznat sa dokumentima sistema upravljanja i da je u svom radu obavezan provoditi politiku kvaliteta i primjenjivati propisane procedure uputstva.